Rottesikring

Montering af en rottespærrer vil beskytte dine afløbsinstallationer rotter der kan gnave dem i stykker.

Dette er ofte en god ide især ved installation af højtvandslukke, da rotter kan finde på at gnave højtvandslukkets klapper. Endvidere vil en rottespærrer sikrer at rotterne holdes ude i hovedkloakken så de ikke kommer ind i afløbsledningerne under huset.

Oftest vil en rottespærre blive monteret i skelbrønden, dog skal den mindst placeres 1m fra højvandslukket, da den ellers vil bremse spildevandets flow for meget. Derfor kan det i tilfælde hvor højtvandslukket er placeret i skelbrønde være nødvendigt at placere en ekstra brønd til rottespærren.

Løsningen indeholder følgende:
• Levering og montering af rottespærre på Ø100 kloakledning.
• Rottespærren monteres i brønd
• Rottespærren leveres i kvalitet som L811 -VVS nr. 154346104


Kontakt os for et uforpligtigende tilbud.