Højvandslukke

Løsning 6

Staufix FKA højvandslukke

Staufix FKA højvandslukke til indbygning i eksisterende Ø1250mm brønd.

Staufix FKA fungerer elektronisk. Når der opstår tilbageløb i kloakken, aktivere en censor højvandsklappen som lukker ned spærrer kloakledningen.

En alarm giver signal når der er højvande i kloakken.

Staufix FKA er også konstrueret med en manuel klap, som kan lukkes manuelt af ved f.eks. ferier hvor der ikke er nogle hjemme.

Staufix FKA er CE mærket og godkendt til sort spildevand.

Velegnet til en kloakledning i kælder der bortleder fra flere afløbsinstallationer.

Løsningen indeholder.
• Nedgravning af ny Ø1000 brønd m. minigraver
• Montering af højvandslukke og kontrolboks
• Reetablering af udgravning
• Funktionsafprøvning
• Oprydning og bortskaffelse af affald
• Drift og vedligeholdelsesplan
• Kvalitetssikring
• Kørsel (2 mand)

Evt.
• Fremføring af el fra gruppetavle til alarm
• Reetablering af overfladebelægning.

Se priser reetablering af belægning under punktet >> Oversvømmelse fra overfladevand
Fremføring af el fra gruppetavle til alarmbokse er ikke medtaget i disse ovenstående priser. Prisen er afhængig af længden mellem alarmboksen og gruppetavlen. Endvidere kræver det plads til rådighed i nuværende tavle, ellers skal dette også etableres.

Intet regnvand bag højvandslukket
I forbindelse med installering af højvandslukke på stikledningen/skelbrønd (hovedkloakledningen på egen grund der er forbundet med det offentlige kloaksystem) er det vigtigt at ens regnvand er frakoblet kloakken bag højvandslukket, da regnvandet ellers vil hobe sig op under huset når højvandslukket er lukket. Dette kan gøres ved at ledes regnvandet udenom og først koble det på kloakken efter højvandslukket. (som i løsningen med Staufix FKA Komfort). Alternativt kan regnvandet fuldstændig frakobles kloakken og bortledes til nedsivning i jorden i f.eks. en faskine eller regnvandsbed. Se mere under punktet Faskine/LAR


Kontakt os for et uforpligtigende tilbud.