Højvandslukke

Løsning 7

Staufix FKA Komfort højvandslukke

Staufix FKA Komfort højvandslukke installeret i præfabrikeret PE brønd.

Staufix FKA Komfort sættes i stedet for eksisterende skelbrønd.

Staufix FKA Komfort fungerer elektronisk. Når der opstår tilbageløb i kloakken, aktivere en censor højvandsklappen som lukker ned spærrer kloakledningen.

En alarm giver signal når der er højvande i kloakken.

Staufix FKA Komfort er også konstrueret med en manuel klap, som kan lukkes manuelt ved f.eks. ferier hvor der ikke er nogle hjemme.

Staufix FKA Komfort er CE mærket og godkendt til sort spildevand

En fordel ved Staufix FKA Komfort er at man kan lede sit tagvand uden om højvandslukket, og derved ikke behøves at afkoble det til f.eks. en faskine.

Læsningen indeholder.
• Udgravning med minigraver
• Montering og tilslutning af ny PE komfortbrønd på stikledning
• Montering af højvandslukke og kontrolboks
• Reetablering af udgravning
• Funktionsafprøvning
• Oprydning og bortskaffelse af affald
• Drift og vedligeholdelsesplan
• Kvalitetssikring
• Kørsel (2 mand)

Evt.
• Fremføring af el fra gruppetavle til alarm
• Tilslutning til sideindløbne i PE komfortbrønd af øvrige kloakledninger/regnvandsledninger, som skal nedgraves og fremføres hen til PE komfortbrønd er ikke inkluderet.
Fremføring af øvrige kloakledninger.
Fremføring af el fra gruppetavle til alarmbokse. Endvidere kræver det plads til rådighed i nuværende tavle, ellers skal dette også etableres.

Intet regnvand bag højvandslukket
I forbindelse med installering af højvandslukke på stikledningen/skelbrønd (hovedkloakledningen på egen grund der er forbundet med det offentlige kloaksystem) er det vigtigt at ens regnvand er frakoblet kloakken bag højvandslukket, da regnvandet ellers vil hobe sig op under huset når højvandslukket er lukket. Dette kan gøres ved at ledes regnvandet udenom og først koble det på kloakken efter højvandslukket. (som i løsningen med Staufix FKA Komfort). Alternativt kan regnvandet fuldstændig frakobles kloakken og bortledes til nedsivning i jorden i f.eks. en faskine eller regnvandsbed. Se mere under punktet Faskine/LAR


Kontakt os for et uforpligtigende tilbud.