Velkommen til Entreprenør Gendrup

Virksomheden er Grundlagt 1938 og drives i dag af 3. generation og består af 16 ansatte.

Vi er medlem af Dansk Byggeri, herunder BYG garanti og har dansk overenskomst mellem BYG og 3F
Vores special uddannede medarbejdere har alle været i virksomheden i mange år. Vi udfører både store og små opgaver

Profil >>
Autoriseret kloakmester. Tilsluttet Danske Kloakmestre´s kvalitetskontrol.

Medlem af:
Danske Kloakmestre
Dansk Byggeri BYG
Dansk Industri. DI
Kjøbenhavns Vognmandslaug.
Dansk Transport og Logistik. DTL
Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. ATL

Gendrup >>

Aut.Kloakarbejde

Entreprenørfirmaet Claus Gendrup udfører kloakarbejde i København og omegn. Entreprenørfirmaet Claus Gendrup er autoriseret kloakmester. Vi er underlagt Byggeriets Kvalitetskontrol og vores autorisation er din garanti for korrekt og veludført arbejde. Vi udfører alle former for kloakarbejde. Nyanlæg. Renovering. Rotteskader. Pumpebrønde. Højvandslukke og service. Strømpeforing. Relining. Kloak TV. Faskiner. Dræn, mm.

Læs mere >>
Højvandslukke

Alt efter hvilke afløbsinstallationer der har problemer med oversvømmelse, findes der forskellige løsninger for højvandslukke. Højvandslukke kan installeres i forbindelse med det enkelte afløb, eller som en fælles højvandslukke på en kloakledning med flere afløbsinstallationer tilsluttet.

Læs mere >>
Faskine / LAR

Entreprenørfirmaet Claus Gendrup etablerer faskiner. Kommunernes behov for at aflaste kloaksystemet gør at mange kommuner i dag ikke vil have at regnvand afledes til kloaksystemet. Derfor sætter de i dag krav om at bortskaffelsen af regnvand skal ske på egen grund. Faskiner er en god og nem måde at aflede dit regnvand lokalt på egen matrikel.

Læs mere >>

Omfangsdræn

Entreprenørfirmaet Claus Gendrup etablerer omfangsdræn. Har du problemer med fugt i kælderen, så er et omfangsdræn en god løsning. Et fugtigt fundament kan give skader på huset, og være årsag til at der kommer råd og svamp, som giver dårligt indeklima. Et omfangsdræn graves rundt om fundament og bortleder vandet til kloakken.

Læs mere >>
Overfladevand

Eksisterende belægninger omkring bygning der er konstrueret med et forkert fald, kan give problemer med regnvand trænger ind eller beskadiger bygningen. Oftest kan dette problem løses ved at optage og hæve belægningen omkring bygningen så faldet leder regnvandet væk. Ved lavtliggende bygninger hvor fald ikke kan etableres kan det evt. være nødvendigt at etablere et linjedræn. Hos Entreprenørfirmaet Claus Gendrup har vi mange års erfaring med afvanding, brolægning, asfalt og etablering af linjedræn.

Læs mere >>
Rotteskader

Hos Entreprenørfirmaet Claus Gendrup er vi eksperter i udbedring af rotteskader. Har du problemer med rotter løser vi problemet. Vi udfører TV-inspektion af kloakken og fastslår hvor rotterne har brudt ud. Vi udbedrer efterfølgende skaderne ved enten opgravning og udskiftning af den beskadigede kloak, eller hvis det er muligt reparere kloakken med en strømpe uden opgravning.

Læs mere>>