Regn- og overfladevand / oversvømmelse

Problemer med regnvand/overfladevand der trænger ind i en bygning kan afhjælpes på flere måder, alt efter hvad årsagen til problemet er.

Belægninger:
Årsagen kan være at eksisterende belægninger omkring bygning er konstrueret med et forkert fald, der ikke leder regnvandet væk fra bygningen. Oftest kan dette problem løses ved at optage og hæve belægningen omkring bygningen så faldet leder regnvandet væk.

Løsningen indeholder blandt andet: Optag eksisterende belægning, levering og udlægning af ekstra gruslag som komprimeres og afrettes med korrekt fald, samt tilbagelægning af fliser/belægningssten.
Belægninger i beton fliser/belægningssten.
Vi etablerer også nye belægninger i alverdens udformninger. >>Se mere

Lavt liggende bygning
Problemet kan også skyldes at ejendommen ligger lavere placeret i forhold til det øvrige terræn.
Her kan en løsning evt. være at få etableret en linjeafvandings rist/dræn foran der hvor vandet indtrænger.
For videre bortledning af vandet kan linjeafvandingen enten tilsluttes eksisterende kloak/nedløbsbrønd, eller ledes til nedsivning i f.eks. en faskine.

Kontakt os for et uforpligtigende tilbud.