Højvandslukke

Løsning 3

Staufix SWA højvandslukke

Staufix SWA højvandslukke indbygges i kældergulv på en eksisterende kloakledning.

Staufix SWA fungerer manuelt. Når der opstår tilbageløb i kloakken, trykkes højvandsklappen ned og sørger for, at kloakledningen spærres.

Staufix SWA er konstrueret med dobbelt klap, så hvis den første klap skulle svigte.

Staufix SWA er CE mærket og godkendt til gråt spildevand.

Velegnet til en kloakledning i kælder der bortleder fra flere afløbsinstallationer.

Løsningen indeholder.
• Opbrydning af eksisterende cementgulv
• Montering af højvandslukke
• Støbning af nyt gulv inkl. sand og cement
• Funktionsafprøvning
• Oprydning og bortskaffelse af affald
• Drift og vedligeholdelsesplan
• Kvalitetssikring
• Kørsel (2 mand)

Evt.
• Reetablering af overfladebelægning (lægning af fliser)
Fremføring af el fra gruppetavle til alarmbokse er ikke medtaget i disse ovenstående priser. Prisen er afhængig af længden mellem alarmboksen og gruppetavlen. Endvidere kræver det plads til rådighed i nuværende tavle, ellers skal dette også etableres.

Intet regnvand bag højvandslukket
I forbindelse med installering af højvandslukke på stikledningen/skelbrønd (hovedkloakledningen på egen grund der er forbundet med det offentlige kloaksystem) er det vigtigt at ens regnvand er frakoblet kloakken bag højvandslukket, da regnvandet ellers vil hobe sig op under huset når højvandslukket er lukket. Dette kan gøres ved at ledes regnvandet udenom og først koble det på kloakken efter højvandslukket. (som i løsningen med Staufix FKA Komfort). Alternativt kan regnvandet fuldstændig frakobles kloakken og bortledes til nedsivning i jorden i f.eks. en faskine eller regnvandsbed. Se mere under punktet Faskine/LAR


Kontakt os for et uforpligtigende tilbud.