Ansvar

Kommunernes/dit ansvar og hvad dækker forsikringen?

Kommunernes/dit ansvar:
Ifølge bygningsreglementet (BR 10) er der krav til, at den enkelte ejendom selv skal sikre sig mod opstigende vand fra kloakken. I Afløbsregulativet fra 1913 står der beskrevet, at en bygningsejer selv er ansvarlig for at sikre sin kælder mod indtrængende vand fra kloakken.

Kommunerne opstiller målsætninger for den forventede højde, der er risiko for, at kloakvandet kan opstige til. Som følge af klimaændringerne har mange kommuner i dag sat denne forventede højde til terræn/gadeplan. Det vil sige, at alle bygninger med kælder faktisk kan betegnes som truet af opstigende kloakvand.
Målsætning hedder typisk at, kloakvand/spildevand ikke må opstige til gadeplan oftere end hvert 10 år i fælles kloakerede områder. For områder som er separat kloakkerede må regnvand ikke opstige oftere end en gang hvert 5 år.

Man bærer altså selv ansvaret for regnskyl, der er kraftigere end de, der optræder hvert 5.-10. år. Skader fra disse oversvømmelser må klares gennem forsikringerne.

Forsikringerne dækker:
Forsikringen dækker, når der er tale om et såkaldt "voldsomt skybrud". Det betyder, at nedbøren er så kraftig, at utilstoppede, normalt konstruerede og vel vedligeholdte afløbssystemer ikke kan klare afledningen af vandet. Nogle generelle undtagelser for forsikringens dækning er:

• Oversvømmelser fra hav, fjord, søer og vandløb er altid undtaget
• Vandskader, der skyldes, at regnvand siver ind gennem revner, utætheder eller åbne vinduer
• Vandskader, der skyldes, at grundvand trænger ind gennem kældervæg eller kældergulv

På >> www.forsikringsvejret.dk kan man se om det konkrette uvejr er dækket af f.eks. af ens husforsikring


>>Kontakt os for et uforpligtigende tilbud.