Aut.Kloakarbejde

Entreprenørfirmaet Claus Gendrup er certificeret autoriseret kloakmester. Vi er underlagt Byggeriets Kvalitetskontrol og vores autorisation er din garanti for korrekt og veludført arbejde. Vi udfører alle former for kloakarbejde i København og omegn. Nyanlæg. Renovering. Rotteskader. Pumpebrønde. Højvandslukke og service. Strømpeforing. Relining. Kloak TV. Faskiner. Dræn, mm.

Har du problemer med eksisterende kloak eller skal have bygget nyt må du meget gerne kontakte os. Vi kommer og besigtiger opgaven og kommer med råd og vejledning til opgavens udførelse. Herefter fremsender vi et skriftlig uforpligtende tilbud.

Kontakt os for et uforpligtigende tilbud.


Vi løser mange opgaver i forbindelse med kloakarbejde

Højvandslukke

Under kraftige regnskyl kan der være risiko for, at kapaciteten i kommunens kloaksystem ikke er tilstrækkelig. I den forbindelse vil regnvand og spildevand blive presset tilbage i kloaksystemet og tilbage til de lavest liggende afløbsinstallationer i bygninger.

Læs mere >>
Omfangsdræn

De store regnmængder kan medføre en forhøjet grundvandsstand, der kan være skyld i vand indtrængen igennem vægge og gulv. Her vil løsningen ofte være at få installeret et omfangsdræn omkring bygningen.

Læs mere>>
Oversvømmelse / overfladevand

Ud over risikoen for at kloakvandet løber over i bygningernes indvendige afløbsinstallationer, forårsager de store mængder nedbør også, at regnvand og spildevand løber på terræn. Dette kan give risiko for, at vandet kan løbe ind i kældere med oversvømmelse til følge.

Læs mere >>
Faskine / LAR

Mange kommuner stiller i dag krav til, at regnvand skal bortledes på egen grund. Dette er et af mange tiltag for at aflaste kloaksystemet for de voldsomme regnvandsmængder.

Læs mere>>