Forsikring

Forsikringsrabat?

Forsikringsselskaberne er i dag begyndt at stille krav til deres kunder om at sikre sig mod skybrud. Nogle forsikringsselskaber tilbyder endda lavere præmier for ejendomme, der er skybrudssikret. Derfor anbefales det at kontakte forsikringsselskabet, før en ejendom skybrudsikres.

Nogle forsikringsselskaber er villige til at giver 10 – 15 % rabat på husforsikringen når man har lavet foranstaltninger der klimasikrer ens hus mod oversvømmelser. Dette kan ske ved at installere et højvandslukke.

Gendrup sælger i den forbindelse en lang række løsninger til, hvordan man undgår disse problemer. Du kan læse mere om produkter og priser under punktet >> Højvandslukke.

Kravene fra forsikringsselskaberne er ofte som følge:
• Du har kælder.
• Installeret Højvandslukke med minimum to automatiske uafhængige lukker, hvor et lukke kan tvangslukkes.
• Højvandslukke skal være CE godkendt jf. EN 13564.
• Det er en autoriseret kloakmester, der installerer højvandslukket.
• Højvandslukket serviceres af en certificeret servicetekniker.
• Du ikke er blevet pålagt at montere et højvandslukke eller pumpebrønd af dit forsikringsselskab.


Kontakt os for et uforpligtigende tilbud.